Dobrodošli na

FullSteamAhead
platformu

Dobro došli na FullSteamAhead platformu za obuku nastavnika/ca u srednjoškolskom obrazovanju. Ovdje možete pronaći materijale, putove primjene u učionici i alate za podučavanje STEAM predmeta, kao i bogate izvore dodatnih informacija i materijala koji mogu nadopuniti vaše obuke.

Svrha obučnog materijala je dvojaka: S jedne strane, slijedi STEAM predmete modularnom strukturom (7 modula o različitim temama), dok s druge strane, sam materijal nudi pristup u kojem se STEAM predmeti zaobilaze rodno zasnovanim stereotipima i ograničenjima s ciljem da predmeti znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike budu privlačni za učenike oba spola. Ono što smo nastojali postići jest stvaranje potrebnih stavova i raspoloženja prema percipiranju ovih predmeta kao budućih karijernih prilika, oslobođenih od ograničenja rodne pristranosti koja su vidljiva u osobnim i profesionalnim budućim životima učenika/ca. Obitelj, prijatelji i vršnjaci, kao i cijeli društveni kontekst učenika/ca izvan školske zajednice, također su jednako relevantni u ovoj raspravi. Zato smo – kao što vidite u nastavku – stvorili dopunski prostor gdje nudimo relevantan materijal za razvoj rodno neutralnog pristupa STEM-u u ime obitelji, prijatelja i vršnjaka, kao važnih aktera u procesu socijalizacije učenika/ca srednjih škola. Materijal slijedi modularnu strukturu kroz 7 osnovnih modula, diferencirajući se prema dobnoj skupini 11-13, 13-16, 16-18, što odgovara formalnim obrazovnim sustavima u srednjem obrazovanju uključenih zemalja (Hrvatska, Grčka, Italija, Španjolska).

Nastavnička platforma

Pristupite prostoru za nastavnike/ce za poduku iz područja STEM-a gdje ćete pronaći materijale, alate i aplikacije za nastavu u učionici.

Pristupite prostoru za nastavnike/ce za poduku iz područja STEM-a gdje ćete pronaći materijale, alate i aplikacije za nastavu u učionici.

STEM u svijetu učenika/ca

Materijali podrške o pozitivnoj ulozi koju obitelj, prijatelji i kolege mogu imati u percepciji STEM-a kao privlačnog predmeta, kako za djevojke tako i za dječake.

Materijali podrške o pozitivnoj ulozi koju obitelj, prijatelji i kolege mogu imati u percepciji STEM-a kao privlačnog predmeta, kako za djevojke tako i za dječake.

Preuzimanje

Preuzimanje